نمایش 13–24 از 35 نتیجه

محیط کشت ای ای براث ماسل | EE Broth-Mossel

تماس با ما

به دلیل نوسانات ارز، استعلام قیمت محیط کشت ای ای براث ماسل تنها از طریق تماس با شرکت امکان پذیر است.

مشخصات محیط کشت ای ای براث ماسل:

 • حجم: 100 گرم

محیط کشت ای ای براث ماسل یک محیط مایع انتخابی است که به طور خاص برای کشت و غنی‌سازی انتروباکتریاسه از نمونه‌های مختلف، مطابق با استانداردهای تعیین‌شده توسط فارماکوپه ایالات متحده (USP)، فارماکوپه اروپایی (EP) و فارماکوپه ژاپنی (JP) طراحی شده است.

محیط کشت ای سی براث | EC Broth

تماس با ما

به دلیل نوسانات ارز، استعلام قیمت محیط کشت ای سی براث آگار تنها از طریق تماس با شرکت امکان پذیر است.

مشخصات محیط کشت ای سی براث:

 • حجم: 100 گرم

محیط کشت ای سی براث یک محیط حیاتی برای تشخیص و شمارش باکتری های کلیفرم و E. coli در نمونه های مختلف است.

محیط کشت بافر پپتون واتر (BPW) | Buffered Peptone Water

تماس با ما

به دلیل نوسانات ارز، استعلام قیمت محیط کشت بافر پپتون واتر تنها از طریق تماس با شرکت امکان پذیر است.

مشخصات محیط کشت بافر پپتون واتر:

 • حجم: 500 گرم

محیط کشت بافر پپتون واتر (BPW) یک محیط مایع پیش غنی‌سازی غیرانتخابی است که به طور گسترده در بررسی میکروبیولوژیکی محصولات غذایی استفاده می‌شود.

محیط کشت پلیت کانت آگار | Plate Count Agar

تماس با ما

به دلیل نوسانات ارز، استعلام قیمت محیط کشت پلیت کانت آگار تنها از طریق تماس با شرکت امکان پذیر است.

مشخصات محیط کشت پلیت کانت آگار:

 • حجم: 100 گرم

محیط کشت پلیت کانت آگار یک محیط همه کاره و قابل اعتماد برای شمارش باکتری ها در نمونه های مختلف است.

محیط کشت پوتیتو دکستروز | Potato Dextrose Agar

تماس با ما

به دلیل نوسانات ارز، استعلام قیمت محیط کشت پوتیتو دکستروز تنها از طریق تماس با شرکت امکان پذیر است.

مشخصات محیط کشت پوتیتو دکستروز:

 • حجم: 500 گرم

محیط کشت پوتیتو دکستروز (PDA) یک محیط پرکاربرد در میکروبیولوژی برای شناسایی، کشت و شمارش مخمرها و کپک ها از مواد غذایی و سایر مواد است.

محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار (PDA) | Potato Dextrose Agar

تماس با ما

به دلیل نوسانات ارز، استعلام قیمت محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار تنها از طریق تماس با شرکت امکان پذیر است.

مشخصات محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار:

 • حجم: 100 گرم

محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار یک محیط ضروری در زمینه میکروبیولوژی، به ویژه برای تجزیه و تحلیل قارچ در آزمایش ایمنی مواد غذایی است.

محیط کشت ترجیتول آگار | Tergitol Agar Base

تماس با ما

به دلیل نوسانات ارز، استعلام قیمت Tergitol Agar Base تنها از طریق تماس با شرکت امکان پذیر است.

مشخصات Tergitol Agar Base:

 • حجم: 500 گرم

Tergitol Agar Base یک محیط علمی فرموله شده برای تشخیص و شمارش دقیق E. coli و کلیفرم ها در نمونه های آب ضروری است. ترکیب انتخابی، سهولت آماده سازی و معیارهای تفسیری واضح آن را به ابزاری قابل اعتماد برای آزمایش کیفیت آب در آزمایشگاه های محیط زیست و بهداشت عمومی تبدیل می کند.

محیط کشت ترمواسیدورانس | Thermoacidurans Agar

تماس با ما

به دلیل نوسانات ارز، استعلام قیمت محیط کشت ترمواسیدورانس تنها از طریق تماس با شرکت امکان پذیر است.

مشخصات محیط کشت ترمواسیدورانس:

 • حجم: 500 گرم

محیط کشت ترمواسیدورانس یک ابزار حیاتی در تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی مواد غذایی است، به ویژه در شناسایی موجودات فاسد کننده مانند باسیلوس کواگولانز.

محیط کشت جولیتی-کانتونی براث | Giolitti-Cantoni Broth Base

تماس با ما

به دلیل نوسانات ارز، استعلام قیمت محیط کشت Giolitti-Cantoni Broth Base تنها از طریق تماس با شرکت امکان پذیر است.

مشخصات محیط کشت Giolitti-Cantoni Broth Base:

 • حجم: 100 گرم

محیط کشت Giolitti-Cantoni Broth Base یک محیط ضروری برای غنی سازی انتخابی استافیلوکوکوس اورئوس در آزمایشات میکروبیولوژیکی مواد غذایی است.

محیط کشت فلوئید تیوگلیکولات | Fluid thioglycollate

تماس با ما

محیط کشت فلوئید تیوگلیکولات، محیطی کاهش‌دهنده است که برای کشت میکروارگانیسم‌های هوازی و بی‌هوازی به کار می‌رود.

به طور خاص، برای آزمایش استریلیته محصولات دارویی و بیولوژیکی استفاده می‌شود و از ترکیباتی تشکیل شده که رشد میکروب‌ها را در شرایط بی‌هوازی تسهیل می‌کند.

ویژگی‌های محصول

 • حجم: 500g
 • کد کالا: 640050

به دلیل نوسانات ارز، استعلام قیمت محیط کشت فلوئید تیوگلیکولات تنها از طریق تماس با شرکت امکان پذیر است.

محیط کشت لاکتوز براث | Lactose Broth

تماس با ما

به دلیل نوسانات ارز، استعلام قیمت محیط کشت لاکتوز براث تنها از طریق تماس با شرکت امکان پذیر است.

مشخصات محیط کشت لاکتوز براث:

 • حجم: 500 گرم

محیط کشت لاکتوز براث یک محیط خشک شده است که برای تشخیص سالمونلا و کلیفرم ها در آب، غذا، لبنیات و محصولات دارویی طراحی شده است.

محیط کشت لتن براث | Letheen Broth Base Modified

تماس با ما

به دلیل نوسانات ارز، استعلام قیمت محیط کشت Letheen Broth Base Modified تنها از طریق تماس با شرکت امکان پذیر است.

مشخصات محیط کشت Letheen Broth Base Modified:

 • حجم: 500 گرم

محیط کشت Letheen Broth Base Modified یک محیط کم آب است که برای آزمایش میکروبیولوژیکی لوازم آرایشی طراحی شده است.