كروم آگار O157

کروم آگار O157
کروم آگار O157
کروم آگار O157
کروم آگار O157 کروم آگار O157 کروم آگار O157

برای جداسازی و تمایز انتخابی E. coli O157

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………. EE222

بسته 25 لیتری ……………. EE223-25

 معرفی


 این محیط برای جداسازی و تشخیص E.Coli O157 انتروهموراژیک که عامل مهم عفونت های منتقل شونده از طریق مواد غذایی است طراحی و تولید شده.مسیر طولانی و پرهزینه تشخیص این گونه از E.Coli شامل استفاده از محیط مکانکی سوربیتول در نهایت با نتایج مثبت کاذب مانند، proteus، E.hermanii و غیره همراه است.تشخیص E.Coli O157 با  استفاده از محیط CHROMagarTM O157 بسیار مقرون به صرفه در زمان و هزینه و همچنین بسیار آسان و دقیق (حساسیت 98%) است.
 طرز تهیه و کشت


مقدار 29.2 گرم پودر را با 1000 میلی لیتر آب مقطر یا دیونیزه مخلوط نموده و در حین همزدن بجوشانید.پس حرارت محلول را به 48 درجه سانتیگراد برسانید و در پلیت های استریل توزیع نمایید.
*توجه:اگر قدرت افتراقی بیشتری نیاز باشد میتوان 2.5 میلی گرم در لیتر پتاسیم تلوریت به محلول نهایی اضافه گردد.
*در صورت احتمال آلودگی بالای پروتئوس 0.025 میلی گرم در لیتر cefixime به محلول نهایی اضافه نمایید.
*در صورت احتمال آلودگی بالای سودوموناس و آئروموناس 5 میلی گرم در لیتر cefsulodin به محلول نهایی اضافه نمایید.
کشت و انکوباسیون:
نمونه را بطور مستقیم روی محیط کشت قرار داده و به مدت 24 ساعت در شرایط 37 درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
 

بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
ارغوانی روشن E.coli O157
 آبی متالیک  Coliforms
خاکستری یا بی رنگ  Proteus