كروم آگار استاف اورئوس

كروم آگار استاف اورئوس
كروم آگار استاف اورئوس
كروم آگار استاف اورئوس
كروم آگار استاف اورئوس كروم آگار استاف اورئوس كروم آگار استاف اورئوس

برای جداسازی و تمایز مستقیم استافیلوکوکوس اورئوس

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ……………….. TA672

 معرفی


S.aureus یکی از مهمترین عوامل پاتوژن در حوزه کلینیکال و صنعت است. تشخیص سریع و دقیق این باکتری به روش قدیمی با استفاده ازمحیط های کشت سنتی شامل مانیتول سالت آگار ، چاپ من آگار ، بردپارکر آگار و انجام تست کوآگولاز با توجه به زمان مورد نیاز و عدم دقت کافی به آسانی امکان پذیر نیست. CHROMagar S.aureus یک محیط اختصاصی با دقت بالای %99 است که بدون نیاز به ساپلمنت یا تست های اضافه امکان تشخص سریع و آسان این باکتری را برای بخش کلینیکال و صنایع فراهم نموده است.
 طرز تهیه و کشت


مقدار 82.5 گرم پودر را با 1000 میلی لیتر آب مقطر یا دیونیزه مخلوط نموده و در حین هم زدن بجوشانید. (دمای محلول هرکز نباید به بیش از 100 درجه سانتیگراد برسد). پس از رسیده حرارت محلول به 45 الی 50 درجه سانتیگراد آن را در پلیت های استریل توزیع نمایید.

نمونه ها را بر روی آگار کشت داده و به مدت 36 الی 48 ساعت در دمای 42 درجه سانتیگراد در شرایط بی هوازی انکوبه نمایید.

 

 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
صورتی تا ارغوانی S.aureus
 ممانعت شده، آبی ،بی رنگ Other micro organisms