كروم آگار سالمونلا

MG_9141-600x400
كروم آگار سالمونلا
كروم آگار سالمونلا
MG_9141-600x400 كروم آگار سالمونلا كروم آگار سالمونلا

برای شناسایی و جداسازی گونه های سالمونلا از جمله S. Typhi و S. Paratyphi در نمونه های بالینی

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ……….. SA132

بسته 25 لیتری ……………… SA133-25

 معرفی


این محیط نسل جدید محیط های کشت کروموژنیک برای تشخیص سالمونلا بوده و قادر به جداسازی S.typhi نیز می باشد.حساسیت و ویژگی بالای این محیط و سهولت استفاده از آن باعث صرفه جویی قابل ملاحظه در زمان و هزینه میشود.کلنی های سالمونلا در این محیط به رنگ ارغوانی روشن مشخص می شوند.
 طرز تهیه و کشت


 پودر محیط کشت را به نسبت 34.9 گرم در لیتر با آب مقطر یا دیونیزه مخلوط نموده و در حین همزدن بجوشانید.این محیط نیاز به اتو کلاو ندارد.از حرارت دادن طولانی اجتناب کنید.محیط را جریان آب سرد خنک نموده و در صورت احتمال آلودگی بالا با سودوموناس و یا آئروموناس به مقدار 5 میلی گرم در لیتر cefsulodin اضافه نموده و در پلیت های استریل تقسیم نمایید.

کشت و انکوباسیون:
پلیت ها باید ابتدا به حرارت اتاق رسیده باشند.
نمونه های مواد غذایی: پس از تهیه رقت استاندارد 4/1 سطح پلیت را آغشته نموده و با استفاده از لوپ به صورت خطی کشت دهید.(توصیه می شود برای بازیابی حداکثر باکتری ها یک مرحله پیش غنی سازی با پپتون واتر بافر انجام گیرد)
نمونه های بالینی: در حداقل زمان پس از دریافت به صورت مستقیم بر روی محیط برده و با استفاده از لوپ به صورت خطی کشت دهید. پلیت های کشت شده را به مدت 24 ساعت در حرارت 37 درجه انکوبه نموده و سپس نتایج را بررسی کنید.

*توجه:در صورت احتمال آلودگی بالا با سودوموناس و یا آئروموناس به مقدار 5 میلی گرم در لیتر Cefsulodin به محیط اضافه نمایید

 

 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
ارغوانی روشن S.typhi
آبی E.coli, Citrobacter, coliforms
ممانعت شده یا بی رنگ P.mirabilis