كروم آگار اورينتيشن

 

كروم آگار اورينتيشن
كروم آگار اورينتيشن
كروم آگار اورينتيشن
كروم آگار اورينتيشن كروم آگار اورينتيشن كروم آگار اورينتيشن

برای جداسازی و افتراق پاتوژن های دستگاه ادراری

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………. RT412

بسته 25 لیتری ……………….. RT413-25

بسته 10 کیلوگرمی …………… RT413-10

 معرفی


این محیط کشت در ابتدا با هدف جدا سازی و تشخیص میکروارگانیزم های پاتوژن از نمونه های مجاری ادراری مانند E.Coli و Klebsiella و غیره تولید و عرضه شد ولی بعدها با اثبات توانایی های آن به عنوان یک مغذی بسیار غنی با افزودن آنتی بیوتیک های مختلف در جداسازی عوامل عفونی پوستی و مقاوم بیمارستانی نیز استفاده گردید. از مزیت های عمده آن میتوان به امکان جداسازی طیف وسیعی از پاتوژن های گرم مثبت و گرم منفی به صورت همزمان اشاره نمود.
 طرز تهیه و کشت


 پودر محیط کشت را به نسبت ۳۳ گرم در لیتر با آب مقطر یا آب دیونیزه مخلوط نمایید و سپس ضمن اجتناب از حرارت دادن بی مورد و بیش از اندازه تا حل شدن کامل پودر جوشاندن و همزدن محلول را ادامه دهید. سپس آن را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۱۲۱ درجه اتوکلاو نمایید. پس از کاهش دمای محلول به ۵۰-۴۵ درجه آن را در پلیت های استریل توزیع نمایید.
نمونه ها را بطور مستقیم به روش خطی کشت داده و برای ۲۴-۱۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه انکوبه نمایید. حساسیت این محیط برای E.Coli به میزان 98% است و تست های تکمیلی اندول برای E.Coli و TDA برای Proteus بر روی آن قابل انجام است.

 

 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
 قرمز E.coli
آبی فیروزه ای  SteptococcusD
 آبی با جلای فلزی Klebsiella,Enterobacter
Citrobacter
 شفاف با هاله قهوه ای Proteus
 کرم شفاف  Pseudomonase
بی رنگ مات  S.aureus
صورتی مات S.saprophyticus
 کرم  Candida