كروم آگار كانديدا

كروم آگار كانديدا
كروم آگار كانديدا
كروم آگار كانديدا
كروم آگار كانديدا كروم آگار كانديدا كروم آگار كانديدا

برای جداسازی و تمایز گونه های عمده بالینی مهم کاندیدا

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………..CA222

بسته 25 لیتری ………………….CA223-25

 معرفی


‏قارچ های مخمر علاوه بر اهمیت آنها در عفونت های واژینال نقش روز افزونی در رابطه با بیماری های عفونی افراد با نقص سیستم ایمنی مانند سالخوردگان و مبتلایان به ایدز و غیره را به عهده دارند.CHROMagar Candida علاوه بر بوجود آوردن امکان رشد سریع انواع قارچ های مخمر می تواند انواع گونه های بااهمیت کاندیدا را فقط به کمک رنگ کلنی بوجود آمده متمایز نماید. همچنین این محیط با ردیابی گونه های مقاوم به آنتی بیوتیک های ضدقارچ امکان تشخیص عفونت های کاندیدایی مزمن را بوجود می آورد. این مزایا باعث گردیده تا این روش سریع و مقرون به صرفه به طور روزافزون برای جداسازی عوامل پاتوژن قارچی در آزمایشگاه های میکروب شناسی مورد استفاده قرار گیرد.
 طرز تهیه و کشت


پودر محیط کشت را به نسبت 47.7 گرم در لیتر با آب مقطر یا آب دیونیزه مخلوط نمایید و سپس ضمن اجتناب از حرارت دادن بی مورد و بیش از اندازه تا حل شدن کامل پودر جوشاندن و همزدن محلول را ادامه دهید. حرارت محلول را به 50-45 درجه سانتیگراد رسانیده و در پلیت های استریل توزیع نمایید.

کشت و انکوباسیون:
نمونه را به صورت خطی روی محیط کشت داده و به مدت 48 ساعت در شرایط 37-30 درجه سانتیگراد انکوبه نمایید.

 

 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
سبز  Candida albicans
آبی متالیک Candida tropicalis
 صورتی مخملی  Candida krusei
 سفید تا ارغوانی  Other microorganisms