كروم آگار كامپيلوباكتر

CH.-Campylobacter-3-600x600
كروم آگار كامپيلوباكتر
كروم آگار كامپيلوباكتر
CH.-Campylobacter-3-600x600 كروم آگار كامپيلوباكتر كروم آگار كامپيلوباكتر

برای تشخیص، تمایز و شمارش کامپیلوباکتر مقاوم به گرما

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………..CP572

شامل: پایه CP572 (B) + مکمل CP572 (S)

بسته 25 لیتری ………..CP573-25

شامل: پایه CP573-25(B) + مکمل CP573-25(S)

 معرفی


برای شناسایی، افتراق و شمارش کامپیلوباکتر مقاوم به حرارت thermotolerant campylobacter بر اساس توصیه ISO 10272-1 :2006
کامپیلو باکترها عامل اسهال در انسان و مهمترین عامل گاسترو آنتریت ها در سراسر جهان هستند . کامپیلوباکترها در کشورهای توسعه یافته نسبت به سالمونلا موارد بیشتری از اسهال را سبب میشوند . آمار بروز موارد در اسهال کامپیلوباکتری و همچنین دوره ای بیماری و پیامدهای ناشی از آن باعث اهمیت بالای آن از بعد اجتماعی – اقتصادی گردیده است . در کشورهای توسعه یافته ابتلا مکرر در کودکان زیر دو سال گاهی اوقات باعث تلفات میگردد .World Health Organization (WHO) – fact sheet N°255گونه های کامپیلو باکتر جزو باکتری های سخت رشد هستند و ممکن است در اثر نقل انتقال نامناسب نمونه و یا شرایط نگهداری نا مساعد یا عدم مهارت کافی برای کشت به روش سنتی به آسانی قابل کشت دادن نباشند . روش سنتی کشت و جداسازی کامپیلوباکترها بر اساس استفاده از محیط کشت پایه خون و یا محتوی شارکول پایه گزاری شده و قادربه ارائه همزمان حساسیت بالا و تمایز بالا نیستند .

محیط کشت CHROMagar Campylobacter با ریکاوری 100% فقط با یک انکوباسیون 48-36 ساعت در دمای 42 درجه با تمایز بالا به دلیل تشخیص از روی رنگ واضح اختصاصی کلنی ها امکان تشخیص و شمارش دقیق و آسان این باکتری را فراهم میکند .

 طرز تهیه و کشت


این محیط کشت شامل یک پودر بیس و محلول ساپلمنت می باشد. مقدار 51.2 گرم پودر را در 1000 میلی لیتر آب مقطر یا دیونیزه حل نموده و ضمن حرارت دادن درحداکثر 100 درجه سانتیگراد تا حل شدن کامل هم بزنید. لطفا از حرارت دادن اضافی و بی مورد اجتناب نمایید. برای تهیه ساپلمنت 210 میلی گرم از آن را با 10 میلی لیتر آب مقطر یا دیونیزه مخلوط نموده و پس از اطمینان از حل شدن کامل با گذاراندن از صافی 0.45 میکرون استریل نمایید و پس از خنک شدن محیط به آن اضافه کرده و کاملا مخلوط نمایید. مخلوط آماده را در پلیت های استریل توزیع کنید.

نمونه ها را بر روی آگار کشت داده و به مدت 36 الی 48 ساعت در دمای 42 درجه سانتیگراد در شرایط بی هوازی انکوبه نمایید.

 

 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
 قرمز campylobacter coli
قرمز campylobacter jejuni
قرمز campylobacter lari
 آبی یا ممانعت شده most other microorganisms