محیط های کشت CHROMagar فرانسه

اهمیت روزافزون کنترل کیفیت محصولات غذایی و بهداشتی از لحاظ آلودگی های باکتریایی و حصول نتایج سریع تر و دقیق تر که امکان عرضه محصول به بازار را بدون فوت وقت فراهم نماید بر دست اندرکاران این بخش پوشیده نیست. از طرف دیگر سرعت اخذ نتایج و کاهش هزینه ها در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی جزو اولویت ها میباشد. در روش کشت کروموژنیک با استفاده از محیط های کشت CHROMagar فرانسه، نتایج کشت در مدت فقط 18 – 24 ساعت قابل مشاهده است. در مقایسه، روش کشت سنتی علاوه بر اتلاف وقت پرسنل بخش میکروبیولوژی با توجه به نیاز به انواع مختلف محیط های کشت، ساپلیمنت ها و کیت های سرولوژیکی توجیه اقتصادی قوی ندارد. میکروبیولوژی کروموژنیک CHROMagar با تکیه برتکنولوژی تشخیص بر اساس آنزیم های اختصاصی باکتریهای پاتوژن بنا شده که توانسته سرعت و دقت بالا را همراه با سهولت کاربری و صرفه اقتصادی به ارمغان بیاورد. کمپانی CHROMagar علاوه بر تولید محیط کشت، به عنوان یک موسسه تحقیقاتی میکروبیولوژی فعالیت میکند و هر ساله با تولید گروهی از محیط های کشت جدید امکان جداسازی بخش دیگری از باکتریهای پاتوژن به این روش را فراهم میاورد.

میکروبیولوژی دامپزشکی سنجش آب   صنایع غذایی میکروبیولوژی بالینی