محیط های کشت CHROMagar فرانسه

اهمیت روزافزون کنترل کیفیت محصولات غذایی و بهداشتی از لحاظ آلودگی های باکتریایی و حصول نتایج سریع تر و دقیق تر که امکان عرضه محصول به بازار را بدون فوت وقت فراهم نماید بر دست اندرکاران این بخش پوشیده نیست. از طرف دیگر سرعت اخذ نتایج و کاهش هزینه ها در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی جزو اولویت ها میباشد. در روش کشت کروموژنیک با استفاده از محیط های کشت CHROMagar فرانسه، نتایج کشت در مدت فقط 18 – 24 ساعت قابل مشاهده است. در مقایسه، روش کشت سنتی علاوه بر اتلاف وقت پرسنل بخش میکروبیولوژی با توجه به نیاز به انواع مختلف محیط های کشت، ساپلیمنت ها و کیت های سرولوژیکی توجیه اقتصادی قوی ندارد. میکروبیولوژی کروموژنیک CHROMagar با تکیه برتکنولوژی تشخیص بر اساس آنزیم های اختصاصی باکتریهای پاتوژن بنا شده که توانسته سرعت و دقت بالا را همراه با سهولت کاربری و صرفه اقتصادی به ارمغان بیاورد. کمپانی CHROMagar علاوه بر تولید محیط کشت، به عنوان یک موسسه تحقیقاتی میکروبیولوژی فعالیت میکند و هر ساله با تولید گروهی از محیط های کشت جدید امکان جداسازی بخش دیگری از باکتریهای پاتوژن به این روش را فراهم میاورد.

میکروبیولوژی دامپزشکی سنجش آب   صنایع غذایی میکروبیولوژی بالینی
کارآمد طب