• مشاهده همه
 • مربیگری
 • منابع انسانی
 • رهبری
 • پیش فروش
 • جذب نیرو
 • ارزش

اسينتوباكتر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…

ادامه مطلب
 • تاریخ: 12 خرداد 1400
 • مشتری:گروه طراحی

Plate-Count-Agar

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…

ادامه مطلب
 • تاریخ: 7 بهمن 1400
 • مشتری:رضا کیانی

ENTELLAN

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…

ادامه مطلب
 • تاریخ: 7 آذر 1400
 • مشتری:علی کاظمی

اسينتوباكتر

قبلی بعدی رهبری / ارزش ها ارزش های شرکت و روابط لورم…

ادامه مطلب
 • تاریخ: 22 خرداد 1400
 • مشتری:علی کاظمی