Loading...

مرکز تجهیز و تامین آزمایشگاهی

شرکت کارآمد طب در سال ۱۳۷۸ با هدف تجهیز، راه اندازی و تامین مواد و لوازم مصرفی آزمایشگاه های کنترل کیفی و تشخیص طبی تاسیس شد و اکنون همچنان با ارائه کالای با کیفیت و اصالت، جزو معدود منابع مورد وثوق مراکز علمی معتبر کشور می باشد.

carloerba

فرآورده های بیولوژیک و مواد شیمیایی

liofilchem

محیط کشت و محصولات میکروبیولوژیک

chromagar

محیط های کشت کروموژنیک

nbgen

کیت تشخیص پسماند در مواد خوراکی

merck-millipore

فرآورده های بیولوژیک و مواد شیمیایی

interscience

تجهیزات مکانیزه برای میکروبیولوژی

kern

انواع ترازو و رطوبت سنج

sigma-aldrich

فرآورده های بیولوژیک و مواد شیمیایی

چرا مشتریان کارآمدطب را انتخاب می کنند؟

از گام نخست در ۱۳۷۸ صرفا به تامین مواد شیمیایی و فرآورده های آزمایشگاهی تمرکز نموده و این کار را به نحو احسن انجام داده ایم.